വിദേശവാസം പൂർത്തിയാക്കി നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികളുടെ ജീവിത സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രവാസി വെൽഫെയർ ഫോറം രൂപീകൃതമായത്.

പ്രവാസി വെൽഫെയർ ഫോറത്തിന്‍റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി കേരളത്തില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയ പ്രവാസികളുടെ നാനാവിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാനും സാധ്യമാകുന്ന പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുമുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പ്രവാസി വെൽഫെയർ ഫോറം.

ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളിൽ ഗണ്യമായൊരുപങ്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. മൂന്ന് കോടി പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരിൽ മലയാളികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത് ലക്ഷത്തിലേറെ വരും. പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരിൽ 90 ശതമാനവും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാണുള്ളത്. അവരുടെ അദ്ധ്വാനത്തിന്‍റെ വിലയാണ് കേരളം ഇന്നനുഭവിക്കുന്ന സാമൂഹിക പുരോഗതിയുടെ അടിത്തറ. പ്രവാസി മലയാളി സ്വന്തം കുടുംബത്തെ മാത്രമല്ല പോറ്റുന്നത്. നാടിന്‍റെ ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ-മത-രാഷ്ട്രീയ-സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെല്ലാം പ്രവാസി മലയാളികളുടെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് വർഷം തോറും പ്രവാസി മലയാളി നാട്ടിലേക്കയക്കുന്നത്. വിദേശ നിക്ഷേപത്തെക്കാളും വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി സർക്കാർ എടുക്കുന്ന വായ്പയെക്കാളും എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് ഇത്. സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിന്‍റെ 36.5 ശതമാനത്തോളമാണിത്. എന്നിട്ടും പ്രവാസികളോടും അവരുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങളോടും അധികാരികൾ കടുത്ത അവഗണനയും വിവേചനവുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. സമകാലിക കേരളത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച കേരളത്തിലെ പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനും പുനരധിവാസത്തിനും അധികൃതർ ഒരുകാലത്തും അർഹിക്കുന്ന പരിഗണന നൽകിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.

ഒരു പുരുഷായുസ്സ് മുഴുവൻ അന്യനാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തുന്ന പ്രവാസികളോട് മാറിമാറി വന്ന സർക്കാറുകൾ എക്കാലത്തും ചിറ്റമ്മനയമാണ് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്.

ഗൾഫ് നാടുകളിൽ തൊഴിൽമേഖലയിലെ സ്വദേശിവൽക്കരണം ഉൾപ്പടെയുള്ള പുതിയ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളും ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതയും മൂലം കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികളുടെ എണ്ണം നാൾക്കുനാൾ ഏറിവരികയാണ്. തൊഴിൽക്ഷാമത്തെ തുടർന്ന് പത്തു വർഷം മുമ്പ് നാട്ടിൽ തിരിച്ചത്തിയ പ്രവാസി മലയാളികളുടെ എണ്ണം 7.3 ലക്ഷമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് 15.2 ലക്ഷമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതായി സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയ കേരള പ്രവാസി സർവ്വേ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇങ്ങനെ മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനോ സ്വന്തം നിലക്ക് അവർ കണ്ടെത്തുന്ന തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനോ ഉള്ള ക്രിയാത്മകമായ ഒരു പദ്ധതിയും അധികാരികൾ മുന്നോട്ടു വെക്കുന്നില്ല. ഉള്ള പദ്ധതികളാകട്ടെ സാങ്കേതികതയുടെ നൂലാമാലകളിൽ കിടന്ന് വീർപ്പുമുട്ടുന്നു.

ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വെല്‍ഫെയര്‍ പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കേരള ഘടകം പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമം മുന്‍നിര്‍ത്തി രൂപീകരിച്ചതാണ് പ്രവാസി വെൽഫെയർ ഫോറം.